Intentieovereenkomst voor spoorzone

Dinsdag 27 april 2010 11:02

CULEMBORG – De gemeente Culemborg werkt samen met NS en Investment In den Eng BV, de twee grondeigenaren in het gebied, aan de herontwikkeling van de spoorzone in Culemborg. Burgemeester Roland van Schelven van de gemeente Culemborg, regiodirecteur Eloy van Raamsdonk van NS en directeur John In den Eng van Investment In den Eng hebben hiervoor op 23 april 2010 een intentieovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst worden de taken en verantwoordelijkheden voor de komende fase gedefinieerd.

In de komende periode stelt stedenbouwkundig bureau Inbo een stedenbouwkundig plan op voor de Spoorzone. Dit gebeurt in opdracht van NS en Investment In den Eng en in nauw overleg met de gemeente Culemborg. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden betrokken in het proces. De aftrap vindt plaats tijdens een informatieavond op 25 mei aanstaande. Op deze avond is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het geven van input. Een uitnodiging voor de avond volgt nog.

Willem-Jan Stegeman, John In den Eng, Roland van Schelven en Eloy van Raamsdonk wisselen de ondertekende overeenkomsten uit.

Het is de bedoeling om in september 2010 het stedenbouwkundig plan vast te stellen. Vervolgens moet de gemeenteraad van Culemborg de grondexploitatie vaststellen en moeten de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst tekenen. Daarna kan het bestemmingsplan worden gewijzigd, zodat er naar verwachting in 2012 gestart kan worden met de bouw.

Wethouder Stegeman, portefeuillehouder Verkeer en Wonen: “De spoorzone willen we al jaren aanpakken, maar het ontbrak ons aan geld om de plannen die er lagen uit te voeren. Ik ben dan ook blij met het initiatief dat NS en In den Eng hebben genomen. Het is een impuls voor de spoorzone en het college van B&W ondersteunt dit initiatief door het sluiten van de intentieovereenkomst.

Bronvermelding: culemborgse courant